Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης & Πιστοποίησης Κτιρίων - Ενεργειακή Επιθεώρηση - Λογισμικό ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ

Το λογισμικό αναπτύχθηκε απο την ομάδα εξοικονόμησης ενέργειας ,του Ινστιτούτου Ερεύνων Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του εθνικού αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).

Σκοπός του λογισμικού είναι ο υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων στην Ελλάδα ,βασιζόμενο στην μεθοδολογία Ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΛΟΤ  , ΕΝ , ISO, κτλπ) καθώς και στα εθνικά πρότυπα και στις αντίστοιχες Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.
Στο λογισμικό εισάγονται δεδομένα σχετικά με τα γεωμετρικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτηριακού κελύφους καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των απαραίτητων Η/Μ εγκαταστάσεων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης - ενεργειακής κατάταξης του κτηρίου, με σκοπό την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Το λογισμικό αυτό , όπως και οποιοδήποτε άλλο χρησιμοποιείτε  γι' αυτή τη δουλεία, δηλαδή για Υπολογισμό Ενεργειακής Απόδοσης θα πρέπει να αξιολογούνται απο την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) ,του Υπουργείου Περιβάλλοντος  Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

ΠΡΟΣΟΧΗ :
το ΤΕΕ αποστέλει ταχυδρομικά του κωδικούς ενεργοποίησης για το λογισμικό ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ και στη συνέχεια το τιμολόγιο.
Σε περίπτωση που οι κωδικοί εισαχθούν λάθος το λογισμικό τερματίζεται αυτόματα.
Για να λάβετε τους κωδικούς επισκεφθείτε το link και δώστε τα απαραίτητα στοιχεία σας και επιπλέον δείτε το κόστος του λογισμικού μαζί με το ΦΠΑ.

Αν θέλετε να κατεβάσετε το λογισμικό ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ v1.28
Για (windows 7)  πατήστε εδώ και επιπλέον το patch της έκδοσης εδώ
Για (windows xp, 2000)  πατήστε εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου