Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2010

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Συμβάσεις Πώλησης με ΔΕΗ - ΔΕΣΜΗΕ και ότι χρειάζεται να ξέρεις πριν επενδύσεις.

Πριν αρχίσουμε να μιλάμε για κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων πρέπει να κάνουμε σύσταση κατάλληλης εταιρίας, δηλαδή αν δεν υφίσταται πρέπει να συσταθεί αν θέλει κάποιος να υπαχθεί στον αναπτυξιακό με σκοπό την παραγωγή και την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. Αν πάλι υφίσταται πρέπει να συμπεριλάβει στο καταστατικό της ως σκοπό και αντικείμενο την παραγωγή και την πώληση ενέργειας.
Όλα τα παραπάνω πρέπει να γίνουν σε συνεννόηση με λογιστή και δικηγόρο.
Η  Ρ.Α.Ε  (ρυθμιστική αρχή ενέργειας) ορίζει ότι για έργο μικρότερο των 150 KW δεν απαιτείτε άδεια παραγωγής αλλά αίτηση για απαλλαγή. Για έργο μεγαλύτερο των 150 KW απαιτείται αίτηση για άδεια παραγωγής.
Επίσης απαραίτητες είναι οι γνωμοδοτήσεις άλλων υπηρεσιών όπως (Δασαρχείο , αρχαιολογική υπηρεσία κτλπ) και έγκριση από την περιφέρεια για έργο μεγαλύτερο από 20 KW και Μελέτη.
Μεγάλη σημασία πρέπει να δοθεί στην εξασφάλιση ότι αφού υλοποιηθεί το Φ/Π θα μπορέσει να συνδεθεί με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Άρα απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει εγκατάσταση της Δ.Ε.Η σε κοντινή απόσταση. 
Ο επενδυτής υπογράφει 20ετή σύμβαση με ΔΕΗ & ΔΕΣΜΗΕ
Η πρώτη είναι η σύμβαση πώλησης με την ΔΕΣΜΗΕ και η δεύτερη είναι η σύμβαση σύνδεσης με την ΔΕΗ.
Η ανανέωση αυτών των συμβάσεων γίνετε 3 μήνες πριν τη λήξη της πρώτης δεκαετίας με δήλωση που κάνει μόνο ο ιδιοκτήτης και η Αρχές είναι υποχρεωμένες να αποδεχθούν την ανανέωση.

Το 25% τής επένδυσης θα καλυφθεί με ίδια κεφάλαια , ένα % με δανεισμό και ένα % με χρηματοδότηση απο τον αναπτυξιακό η άλλα επενδυτικά προγράμματα.
Σήμερα στην Ελλάδα λίγες είναι οι εταιρίες που έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία για να υλοποιήσουν ένα τέτοιο έργο γι αυτό χρειάζεται προσοχή.
Ασφάλιση
Είναι καλό να υπάρχει ασφάλιση του έργου για περιπτώσεις ζημιών και απώλειας εισοδήματος.'Αρα και εδώ προσοχή στην επιλογή κατάλληλου ασφαλιστικού συμβούλου.
Πώς τιμολογεί και καταβάλει η Δ.Ε.Η το τίμημα παραγόμενης ηλ. ενέργειας.
Η τιμολόγηση γίνεται απο τον επενδυτή με τιμολόγιο που κόβει ο ίδιος κάθε 4 μήνες στην Δ.Ε.Η. Ο επενδυτής πέρνει Α.Φ.Μ για το σκοπό αυτό και τιμολογεί την Δ.Ε.Η - Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε με βάση
  1. την τιμή σε ευρώ ανά Μεγαβατώρα (MWh) που αναλογεί στην ονομαστική ισχύ της εγκατάστασης.
  2. το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας του μετρητή της Δ.Ε.Η ,που δείχνει το ποσό της ενέργειας που απορροφήθηκε απο το δίκτυο.
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στρέφεται στα μικρά συστήματα με ισχύς έως 100 KW για τα οποία ο νόμος προβλέπει ότι ο επενδυτής θα εισπράττει επι 20 χρόνια εγγυημένη τιμή για την ενέργεια που θα πουλάει στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας , ίση με 0.45 ευρώ/KWh για διασυνδεδεμένα δίκτυα και 0,50 ευρώ/KWh για τα νησιά.
Όσον αφορά το κόστος , ένα παρκο ισχύος 100 KW έχει μέσο κόστος 700.000 με 750.000 ευρώ εκ των οποίων απαιτούνται σαν ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 250.000 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου